Statistik över antal medlemmar

Vårterminen 2021Läsåret 2020-2021Läsåret 2019-2020Läsåret 2018-2019

Siffrorna avser antalet medlemmar vårterminen 2021.

Kårer

Humanistiska och teologiska studentkåren: 2 066

Juridiska föreningen: 1 114

Corpus Medicum: 1 829

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet: 3 342

LundaEkonomerna: 2 500

Lunds naturvetarkår: 1 143

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö: 121

Lunds Doktorandkår: 647

Nationer

Östgöta nation: 771

Västgöta nation: 2 127

Smålands nation: 193

Lunds nation: 2 693

Malmö nation: 2 470

Helsingborgs-Landskrona nation: 3 237

Sydskånska nationen: 1 042

Kristianstads nation: 688

Blekingska nationen: 605

Göteborgs nation: 1 838

Hallands nation: 792

Kalmar nation: 817

Wermlands nation: 601