Statistik över antal medlemmar

Siffrorna avser antalet medlemmar vårterminen 2019.

Kårer

Humanistiska och teologiska studentkåren: 2 801

Juridiska föreningen: 1 320

Corpus Medicum: 2 274

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet: 4 137

LundaEkonomerna: 3 134

Lunds naturvetarkår: 1 365

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö: 143

Lunds Doktorandkår: 704

Nationer

Östgöta nation: 1 229

Västgöta nation: 3 007

Smålands nation: 200

Lunds nation: 3 004

Malmö nation: 2 981

Helsingborgs-Landskrona nation: 3 510

Sydskånska nationen: 1 482

Kristianstads nation: 780

Blekingska nationen: 614

Göteborgs nation: 1 663

Hallands nation: 1 133

Kalmar nation: 853

Wermlands nation: 807