Statistik över antal medlemmar

Läsåret 2020-2021Läsåret 2019-2020Läsåret 2018-2019

Siffrorna avser antalet medlemmar höstterminen 2020.

Kårer

Humanistiska och teologiska studentkåren: 2 774

Juridiska föreningen: 1 183

Corpus Medicum: 2 086

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet: 4 197

LundaEkonomerna: 3 047

Lunds naturvetarkår: 1 396

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö: 198

Lunds Doktorandkår: 662

Nationer

Östgöta nation: 1 009

Västgöta nation: 2 564

Smålands nation: 225

Lunds nation: 3 097

Malmö nation: 3 164

Helsingborgs-Landskrona nation: 3 779

Sydskånska nationen: 1 341

Kristianstads nation: 838

Blekingska nationen: 685

Göteborgs nation: 2 201

Hallands nation: 970

Kalmar nation: 1 048

Wermlands nation: 704