Om TRF

Terminsräkningsföreningen (TRF) är ett samarbete mellan åtta kårer och samtliga nationer vid Lunds universitet. TRF administrerar terminsräkningar och medlemskap till de anslutna organisationerna och hanterar omkring 55 000 betalningar om året.

Via din terminsräkning betalar du medlemsavgift till din kår, nation och Akademiska Föreningen. Kontrollera att alla uppgifter på räkningen stämmer och betala sedan för ditt medlemskap med Swish eller via din internetbank. Betalningar via internetbank är i normalfallet oss tillhanda senast i början av nästkommande bankdag.

Kårer

Nationer