Kontakt

Kårer

Nationer

Terminsräkningsföreningen

Om du har frågor om ditt medlemskap eller studentkort, ska du kontakta en kår eller nation. Om du vill komma i kontakt med Terminsräkningsföreningen kring något som inte gäller medlemskap, kan du ringa till oss.