Avsluta medlemskap

Vill du inte vara medlem låter du bara bli att betala den räkning du fått hem i brevlådan. Det finns inget betalningskrav på räkningen. Du är bara medlem så länge du betalar.

Har du en annan fråga? Kolla i vår lista över vanliga frågor och svar.