Förnya medlemskap

Från och med HT21 så samarbetar vi med Kivra digital brevlåda. Därför får du din terminsräkning digital. Vi skickar ut dessa både till din angivna mailadress och till Kivra om du är ansluten.

Vi skickar inte längre ut terminsräkningar i stor omfattning per post. I första hand försöker vi nå alla medlemmar nya som gamla, digitalt. De som vi inte når via Kivra kommer få en fysisk pappersräkning hemskickad per post, förutsatt att din postadress är korrekt.

Om du vill byta nation eller kår, ska du inte betala terminsräkningen utan istället följa instruktionerna för byte. Du kan betala din terminsräkning online genom att logga in på medlemssidorna.

Om du inte var medlem vårterminens måste du besöka en nation för att bli medlem på nytt. Om du enbart är medlem i kår, ska du istället kontakta kåren.

Har du en annan fråga? Kolla i vår lista över vanliga frågor och svar.