Frågor och svar

Byt nation/kår

Vill du byta nation eller kår?

Bli medlem

Vill du bli medlem?

Betala din terminsräkning

Vill du betala din terminsräkning?

Fel adress

Stämmer inte din adress?

Inte fått studentkort

Har du inte fått ditt studentkort?

Fysiska studentkort

Vad har hänt med de fysiska studentkorten?

Studentrabatt och reserabatt

Hur fungerar studentrabatt och reserabatt?

Vill inte vara medlem längre

Vill du inte längre vara medlem?

Inloggning i medlemsportalen

Har du problem att logga in i medlemsportalen?

Annan fråga

Har du en annan fråga?