Dokument

Allmänna villkor Policy för GDPR och hantering av personuppgifter

Terminsräkningsföreningens allmänna villkor

1. Enkelt om terminsräkningen

1.1 Via Terminsräkningsföreningen (TRF) betalar du medlemsavgift till din kår och/eller nation. Det framgår av respektive kår och nations stadgar om du har rätt att bli medlem.

1.2 Avgiften är inte obligatorisk, och om du vill får du alltid bortse från en avi från TRF.

1.3 Innan du betalar en avi från TRF ska du kontrollera de förtryckta uppgifterna. Om de inte stämmer, kontakta din kår eller nation eller ändra uppgifterna på självbetjäningssidan studentlund.se/medlem.

1.4 Vid betalning via bankgiro, plusgiro, Swish och internetbank ska alltid OCR-nummer eller referensnummer anges.

1.5 Om du läser på två eller flera program/kurser samtidigt ska du betala till den kår som bevakar dina huvudsakliga studier.

1.6 När du slutar läsa vid Lunds universitet ska du inte betala någon terminsräkning längre. Du behöver inte anmäla att du slutat läsa, och ska bortse från eventuella avier från TRF.

1.7 Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

1.8 Medlemsavgift kan ej betalas retroaktivt för tidigare terminer.

2. Internetregistrering

2.1 Nya studenter har möjlighet att registrera sig för medlemskap via internet (www.studentlund.se). Endast den som är antagen till ett lärosäte godkänt av Terminsräkningsföreningen (TRF) (Lunds universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Högskolan Kristianstad, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamns universitet, Malmö universitet, Roskilde Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Trafikflyghögskolan vid LU) har rätt att registrera sig.

2.2 Medlemskapet erhålls först efter att studenten blivit slutligt antagen till lärosäte godkänt av TRF, och styrkt detta vid besök på en nation eller genom att kontakta kår.

2.3 Om registrerad inte blir slutligt antagen vid lärosäte godkänt av TRF, eller inte senast den 30 november för höstterminen eller den 31 maj för vårterminen, styrkt detta genom besök vid nation eller kår tillfaller den inbetalade avgiften TRF.

3. GDPR och integritet

3.1 Terminsräkningsföreningen (TRF) behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och av TRF-stämman fastställd policy. Samtliga begärda personuppgifter är nödvändiga för att TRF ska kunna administrera den enskildes medlemskap, terminsräkning, studentkort m.m.

3.2 Terminsräkningsföreningen (TRF), orgnr. 845003-1813, är behandlare av uppgifter såsom personnummer, namn, adressuppgifter, telefonnummer samt betalningsuppgifter.

3.3 Personuppgiftsansvarig är TRF.

3.4 Behandling sker av TRF och dess medlemsorganisationer för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörande av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

3.5 Medlemsuppgifter kan lämnas ut till samarbetande bolag och myndigheter. Denna information kan sändas på tryckt och/eller elektroniskt vis.

3.6 Du har rätt att, dock ej retroaktivt, meddela att du ej önskar erhålla försändelse från samarbetande bolag, genom skriftligt besked till TRF eller någon av TRF:s medlemsorganisationer. Om inget meddelats tolkas din betalning som samtycke till ovanstående behandling av dina uppgifter.

4. Samarbete med Studentkortet

4.1 Terminsräkningsföreningen (TRF) samarbetar med Studentkortet kring studentlegitimationer.

4.2 Genom att betala din terminsräkning godkänner du Studentkortets allmänna villkor (www.studentkortet.se/allmanna-villkor/).

4.3 Vid inbetalning av din terminsräkning registreras du som aktiv student hos Studentkortet och kommer mottaga information kring studenterbjudanden.

4.4 Önskar du ej mottaga denna information, kontakta Studentkortet (support.studentkortet.se/hc/sv).

5. Ändringar

TRF uppdaterar policyn i enlighet med Terminsräkningsföreningens stadgar och träder i kraft omedelbart efter fastställande av föreningsstämman.

Senast uppdaterad 19 november 2020.